Polusyon sa basura

July 25, Pangangalaga sa Ating Kapaligiran Ang Pangangalaga sa kapaligiran ay isang ehemplo kung paano malalaman na ang isang tao ay responsible sa kanyang bansa o lugar na kinatatayuan natin. Bakit pa nga ba natin kailangan na pangalagaan ang ating kapaligiran, may mapapala ba tayo dito?

Polusyon sa basura

Noong nakaraang ika ng Hulyo, taong kasalukuyan, pinagtibay ng Baliwag Tricycle Franchising and Regulatory Board BTFRB ang mga patakaran at hakbangin ukol sa paggagawad ng prangkisa sa mga pampasadang traysikel. Ang kabuuang bilang ng MTOP na ipagkakaloob ay hindi hihigit sa pitong libo.

Hindi pa rito kasama ang labing siyam 19 na TODA mula sa mga karatig lugar katulad ng mga bayan ng Bustos at San Rafael, at gayundin sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa bagong resolusyon na pinagtibay ng BTFRB, ang franchisee o ang tao na ginagawaran ng prangkisa ay dapat na nagtataglay ng mga sumusunod para makakuha ng MTOP o prangkisa: Sa pamamagitan rin ng pagkakaroon ng ikatlong kwalipikasyon, hindi na gagawaran ng prangkisa ang mga hindi mismo ang magmamaneho ng traysikel.

Sa diwang ito ang mga operator na hindi magmamaneho o walang kaukulang lisensiya sa pagmamaneho ay hindi magagawaran ng prangkisa. Kung brand new ang motorsiklo kailangan rin magpresinta ng sales invoice at certificate of sales mula sa pinagbilhan ng unit. Ang prangkisa ng Baliwag TODA ay may bisa ng tatlong 3 taon mula sa taon na pagkakaloob ng prangkisa.

Para sa mas maayos na pagmo-monitor, itinakda ng BTFRB na mawawalang bisa ang prangkisa sa pagsapit ng ika ng Hunyo ng huling taon ng bisa nito.

Who can edit:

Ang pribilehiyo na ipinagkakaloob ng pamahalaang bayan ay limitado sa pagkakaroon ng kaukulang permiso sa pamamasada gamit ang traysikel. Hindi kasama sa ipinagkaloob na pribilehiyo ang kapangyarihan na isalin ito sa iba.

Tanging ang pamahalaang bayan, sa pamamagitan ng BTFRB lamang ang magtatakda kung sino ang pagkakalooban ng prangkisa, hindi ang ang franchisee.

Ito ang pagsususog na isinasakatuparan sa prangkisa na nauna ng ipinagkaloob sa franchisee. Para magkaroon ng amendment, kinakailangan na nagkaroon muna ng prangkisa ang aplikante para rito.

Ang amendment ng prangkisa ay angkop sa mga sitwasyon na magpapalit ng motorsiklo ng traysikel ang franchisee, o kaya naman ay sidecar ang papalitan. Ito ay amendment lamang sapagkat mayroon ng prangkisang umiiral, papalitan lamang ang ilang detalye na nakasaad sa naunang aplikasyon katulad ng pagpapalit ng motorsiklo O sidecar, na nauna ng masuri ng BPLO.

Recent Posts

Muling susuriin ang traysikel sa pamamagitan ng Roadworthiness Test Inspection. Ang prangkisa ay ipinagkakaloob sa franchisee dahil sa pagtataglay niya ng mga kinakailangang kwalipikasyon, at pagpasa ng kanyang traysikel sa pagsusuri base sa mga itinakdang criteria para rito.

Ang traysikel lamang ang naibebenta hindi ang prangkisa. Ang pagkakaloob ng prangkisa ay laan lamang sa tamang otoridad. Sakaling ibenta ang traysikel na may prangkisa, awtomatikong mapapawalang bisa ang prangkisa na nauna ng nai-isyu rito.

Dahil nga hindi naipapasa ang prangkisa, ang bagong may-ari ng traysikel ay maaaring mag-apply ng prangkisa sa kanyang pangalan. Sakaling yumao ang franchisee, awtomatikong mawawala ang bisa ng prangkisa.

Tinig ng Masa | Times Columns | Page 2

Ang nabakanteng prangkisa ay maaaring apply-an ng naiwan ng yumaong franchisee. Sakaling ang plaka na ipinagkaloob ng LTO ay pang-pribado, maaari pa ring makakuha ng prangkisa. Kinakailangan lamang na magpasa ng notaryadong sinumpaang salaysay na nagsasaad na iko-convert ang naturang gamit ng motorsiklo bilang pamasada sa loob ng isang 1 taon.

Matapos ang palugit na ito at hindi naisasaayos ang naturang pagpapalit, awtomatikong mapapawalang bisa ang prangkisa na naipagkaloob.Aug 06,  · Nangangalakal ng bakal, bote, plastic, dyaryo, atbp. galing sa basura Scaveging steel, bottle, plastic, newspaper, etc from trash.

Garbage collection in a congested city is a serious problem. Feb 11,  · Pamamahala sa basura - ang maayos na pangongolek- ta, paghihiwalay, pag-recycle at pagtapon ng basura ay ipapasailalim sa pag-aari at kontrol ng gobyerno.

Hi- himukin at tutulungan ang mga komunidad na mag- tatag ng pasilidad sa recycling, composting at iba pa. Sa parteng ito ng modyul, bibigyan ka ng mas detalyadong pagsasalarawan at pagpapaliwanag tungkol sa iba’t ibang uri ng pagkasira ng kapaligiran at ang kanilang mga epekto sa apat na magkakaibang ecosystem – forest, marine, freshwater, at urban.

Pagkatapos basahin ang araling ito. ANG KULTURA AT TRADISYON NG MGA MUSLIMAng kapuluan ang bansang Pilipinas (opisyal: Republika ng Pilipinas). Binubuo ang bansa ng hi. Apektado ng polusyon sa hangin ang bawat isa sa atin at kailangan natin ng mas matibay na koordinasyon at mas malawak na pagtutulungan para tuluyan nating masugpo ang problema laban sa maruming hangin.

Halden ng pag-aaral reiterates ang katunayan na ang mga epekto sa kapaligiran mula sa plastic basura ay malala. "Kami ay tiyak na mapapahamak sa nakatira sa plastic polusyon ng kahapon at kami.

Polusyon sa basura
Lumalaking Polusyon sa Morocco